Jihoafrická republika


Informace

Domorodý kroj V roce 1989 přestaly postupně platit základní rasové zákony, které dělily obyvatelstvo do čtyř rasových skupin – bílí, černí, Indové a míšenci a zakazovaly smíšená manželství. Podle nich byli černí Afričané v tzv. bílých oblastech považováni za cizince. Bělošské obyvatelstvo se skládá ze dvou složek – Afrikánců a anglicky hovořících Jihoafričanů. Předkové afrikánské (búrské) složky pocházejí především z Holandska a Francie. Zejména tito búrští osídlenci utlačovali národy, které původně žily na území Jihoafrické republiky. Anglicky hovořící Jihoafričané přicházeli do jižní Afriky na přelomu 18. a 19. století a jednalo se především o Angličany. Původních obyvatel Sanů (křováků) a Khóinů zbývá již velmi málo. Další etnickou skupinou jsou černoši mezi které patří Zulové, Xhosové a Sothové a tito obyvatelé tvoří více než 3/4 obyvatel země. Významné zastoupení v Jihoafrické republice mají také míšenci, Indové, židé a Číňani. Z celkové populace 41 milionů obyvatel je 32 milionů černých, 5 milionů bílých a zbytek patří ostatním národům.
Etnické složení: černoši 76% (skupiny Zulu 27,5%, Xhosa 12,5%, Severní Sotho 11%, Jižní Sotho 8,5%, Tswana 6%, Tsonga 5%, Swazi 4%, dále pak Ndbele, Lobedu, Venda), běloši 13%, míšenci 8,5%, Asiaté 2,5%.