Vietnam


Informace

Všeobecné hospodářské informace
Ekonomický vývoj Vietnamu je v posledních letech více než uspokojivý. Dosud však přetrvává řada nedostatků a překážek ve využívání dosažených ekonomických ukazatelů. Patří k nim korupce, nedokonalá legislativa, nízká efektivita výroby, plýtvání přírodními zdroji či špatné hospodaření zejména státních podniků. Přes celkové snižování chudoby ve Vietnamu zde existuje řada oblastí s nízkou životní úrovní. Výše hrubého domácího produktu 1040 USD na obyvatele (r. 2008) řadí Vietnam dosud mezi rozvojové země. Vietnamská vláda se proto snaží realizovat řadu opatření k odstranění těchto nedostatků s pragmatickým přihlížením k zahraničním zkušenostem, pokud jde o ekonomické reformy.
Podíl sektoru služeb na tvorbě HDP v posledním desetiletí prudce vzrostl, obzvláště dynamicky se rozvíjejí oblasti bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví a informačních technologií.
Ekonomicky důležitý je pro zemi i rozvoj cestovního ruchu. V současné se ukazuje, že původní předpoklady zájmu především o ubytovací kapacity vyšší cenové kategorie byly nadsazené. Řada luxusních hotelů se dnes potýká s problémy (více než 60 % zahraničních turistů zatím stále tvoří tzv. „batůžkáři“, kteří vyhledávají co nejlevnější ubytování). Dalšímu dynamickému rozvoji turismu po vzoru sousedních zemí (Thajsko, Indonésie) zatím brání řada faktorů, počínaje mizivou ochranou životního prostředí a zaostalým stavem místní infrastruktury konče.