Vietnam


Informace

Demografické údaje
Údaje z roku 2008 říkají, že vietnamská populace čítá asi 86 116 560 lidí, což ji v žebříčku nejlidnatějších zemí řadí na čtrnácté místo na světě. Populační přírůstek se pohybuje kolem 1%. Průměrný věk, kterého se dožívají ženy, je vypočten na 73,5 roku; u mužů je to pak téměř 68 let. Přesto je Vietnam zemí spíše mladých lidí – 65% populace je mladší třiceti let. Do značné míry je to způsobeno i populačním boomem z porevolučních let, nicméně v posledních letech se stát snaží počet dětí v rodině snížit (nejlépe na dvě).
Informace z roku 2003 odhalují, že ve Vietnamu žilo v té době kolem 220 000 lidí nakažených virem HIV nebo již postižených nemocí AIDS. Číslo se samozřejmě – stejně jako v ostatních zemích – rok od roku zvyšuje. Odhaduje se, že do roku 2003 zemřelo ve Vietnamu přibližně 9000 lidí na AIDS.
Asi 10% Vietnamců je negramotných, přičemž negramotnost u žen je o celých sedm procent vyšší než u mužů, což do jisté míry poukazuje i na společenskou hierarchii ve společnosti.