Vietnam


Informace

Obecné geografické podmínky
Vietnam leží v jižní Asii, na severu sousedí s Čínou a na západě s Laosem a Kambodžou, délka hranic celkem činí 4 639 km. Jižní a východní hranici tvoří pobřeží Jihočínského moře. Vietnam zaujímá rozlohu 329 566 km2 (což je pro představu rozloha o kousek větší než má Nové Mexiko), z toho představuje 4 200 km2 vodní plocha.
Země má protáhlý tvar a připomíná písmeno “S”. Na severu se nachází delta Rudé řeky a na jihu delta Mekongu, které jsou spojené úzkou centrální částí. Na severozápadě se nachází pohoří Hoang Lien Son s nejvyšším vietnamským vrcholem Fan Si Pan, vysokým 3 143 metrů. Střední část Vietnamu vyplňuje Annamské pohoří, dále tu najdete Kontumskou a (asi známější) Dalatskou náhorní plošinu.
Délka pobřeží je úctyhodných 3 444 km – a to nepočítáme ostrovy. Bez zajímavosti není, že v nejužším místě měří Vietnam na šířku pouhých 50 km. Nebezpečí mohou na jihu představovat záplavy a povodně (zejména v deltě Mekongu) a sezónní tajfuny, které se vyskytují hlavně na severu země, ale často zasahují i střední Vietnam.


Zajímavé odkazy

Malá mapka Vietnamu
Mapa Vietnamu