Vietnam


Informace

Pozdravy, základní fráze
Ahoj. – Xin chao. [sin jów]
Na shledanou. – Tam biet. [dum bee-et]
Dobrou noc. – Chúc ngú ngon. [chóop ngóo ngon]
Ano. – Vang / Da. [vang / ya]
Ne. – Khong. [kom]
Prosím. – Lam on. [lám ern]
Děkuji. – Cám on. [kám ern]
Promiňte. – Xin loi. [sin lo-ee]
Jak se máte? – Có khóe khong? [káw kwáir kom]
Dobře, děkuji. – Khóe, cám on. [kwáir kám ern]
Jak se jmenuješ? – Ten la gi? [den la zee]
Jmenuji se... – ten toi la... [den doy la]
Jsem (pocházím) z ... – Toi den tu. [doy dén túr]
Nerozumím. – Toi khong hieu. [doy kom hee-oo]
Co to znamená? – Nghía la gi? [ngée-a la zee]
Kolik to stojí? – Cái nay giá bao nhieu? [kái nay zá bownyoo]
Chtěl/a bych koupit… - Toi muon mua… [doy móon moo-a]
Nelíbí se mi to. – Toi Khong thích nó. [doy kom tít náw]
Hledám… - Toi tim… [doy dim]
Kde je…? – Ó dau…? [ér dow]

Cestování
Hotel – khách san [kát san]
Ubytovna – nha khách [nya kát]
Pokoj – phong [fóm]
Postel – cái giuong [gái zur-erng]
Koupelna – phong tam [fóm dúm]
Toaleta – nha ve sinh [nya vay sing]
Klimatizace – máy lanh [máy lang]
Síť proto hmyzu – máng [máng]
Banka – ngan hang [ngun hang]
Centrum města – trung tam thanh pho [troomdum tang fó]
Trh – cho [jer]
Restaurace – nha hang [nya hang]
Policie – canh sát [káng sát]
Turistická kancelář – dan du lich [zun zoo lit]
Ulice – phó / duong [fó / dur-erng] (výraz používaný na severu / jihu)
Chrám – chua [choo-a]
Hory – núi [nóo-ee]
Auto – xe hoi [sair her-ee]
Motorka – xe moto [sair mo-to]
Autobus – xe buýt [sair béet]
Vlak – xe lúa [sair lúr-a]
Loď, člun – tau, thuyen [tow, twee-én]
Chci jet… - Toi muon di…[doy móon dee]

Pozn. Výrazy ve vietnamštině jsou z technických důvodů přepsány bez diakritických znamének, které se v jazyce používají. V hranatých závorkách najdete přibližnou transkribovanou verzi slov (použita anglická, nikoli česká transkripce, opět s neúplnou diakritikou).