Singapur


Informace

Singapur se stal rušnou metropolí s vysokými betonovými stavbami, bankami, finančními domy, hotely, nákupními centry, bezcelními obchody, které za rok přilákají více než
2 milióny turistů, apod. Vyrůstají zde nové průmyslové a obytné komplexy a další pevnina, která je na jejich výstavbu nezbytná a které je velký nedostatek, se získává dokonce i z moře.
K hlavním průmyslovým odvětvím patří těžba a zpracování ropy, stavba a oprava lodí, chemický, potravinářský a textilní průmysl, polygrafie, výroba elektrotechniky a elektroniky, mezinárodní obchod, atd.
Na vývoz, a to hlavně do USA a asijských států, jsou určeny ropné výrobky, stroje, elektronická zařízení, chemikálie, kaučuk, rostlinný olej, apod.