Singapur


Informace

Singapurská vláda se orientuje podle tzv. Westminsterského systému. Jednokomorový parlament zahrnuje 81 členů, reprezentujících 52 volebních okresů. Vláda se volí na dobu 5 let, ovšem je možné, aby kdykoli rozpustila parlament a vyhlásila nové volby; jmenuje též opozici.
Nonconstituency Members of Parliament (NCMPs) jsou členové parlamentu, kteří nezískali potřebné množství hlasů ve volbách, ale plní úlohu náhradníků, když jsou z řad opozice zvoleni méně než 4 členové. Nominated Members of Parliament (NMPs) je skupina 6 prominentních občanů, kteří byli jmenováni, aby vyjadřovali nestranické názory a postoje. NCMPs ani NMPs nemohou hlasovat o finančních a ústavních zákonech, ale mohou se účastnit parlamentních schůzí. Volby jsou zcela dobrovolné.
V čele stojí prezident, který je taktéž volen (v Singapuru jsou prezidentské volby velice populární událostí). Nicméně, prezident zastává funkci pouze formální, veškerá moc tedy náleží premiérovi a jeho vládě. Současným prezidentem je Ong Teng Cheong.
Právní systém je také založen na britském systému. Nejvyšší soud, který vydává poslední, konečné rozhodnutí, tvoří Hlavní soud, Odvolací soud a Odvolací soud kriminální. Většinu případů, kromě závažných trestních činů a jiných slyšení, řeší Obvodní a Okresní soudy.

Teoreticky probíhají v Singapuru demokratické volby a politický systém se podobá západním státům, ale praxe bývá mnohdy úplně jiná.
Nezávislost a bezúhonnost soudců je uzákoněna v ústavě, ovšem někteří jsou voleni na kratší funkční období a jejich následující zvolení závisí na schválení a souhlasu politické strany. Návrhy zákonů, které se před vládou objeví, bývají parlamentem rychle schváleny, aby se tak zajistilo její vítězství. K ospravedlnění Singapore’s Internal Security Act (Singapurské vnitřní bezpečnostní opatření) se užívá starý komunistický „strašák“, a sice zadržování vyslovených kritik a nesouhlasů; dokonce si uchovávají nahrané záznamy občanů; proto se často bojí o své zaměstnání, apod.
Hlavní politickou stranou je Singapore Democratic Party (SDP – Singapurská demokratická strana), ačkoli šance opozice ujmout se vlády také nejsou zanedbatelné.