Singapur


Informace

Singapur bývá „nezasvěcenými“ označován za bezduchý stroj na peníze, kde umění, literatura, apod. ztratily svůj význam a oblibu ve prospěch ekonomického pokroku, nových technologií a výzkumu. Nicméně, přišla doba, kdy obyvatelstvo bohatlo, získalo vyšší vzdělání, mnozí i na univerzitách v zahraničí, a stalo se daleko více otevřenějším než dříve.
A najednou přestal být o růst ekonomiky a kariéru takový zájem.
Vláda si zakládá na definování singapurské identity, především v podpoře tzv. „Asian Values“ („ asijských hodnot„). Konfuciánství, které prosazuje, není náboženství, ale jakýsi morální, společenský model - lpí na tradiční příslušnosti a loajalitě k rodině a společnosti, usilovné práci a touze uspět. Tyto zásady jsou úzce spjaty s autoritářskou představou
„Asian Democracy“ („asijské demokracie“), čímž se dostávají do rozporu se západním pluralismem a demokracií, o kterých říká, že si „takovýto luxus“ nemůže Singapur dovolit.
Rozšíření anglického jazyka a pozůstatky britské koloniální nadvlády způsobily, že Singapur byl vždy orientován spíše na západ, v porovnání s ostatními zeměmi jihovýchodní Asie - mladí lidé přivykli nosit džíny Levis, poslouchat hudbu z walkmanů, apod. To ovšem neznamená, že se jednoduše stávají západní kulturou – tradiční hodnoty a zvyky tu stále přetrvávají – výsadní postavení sice zaujímá čínská kultura, ale indická a malajská nezůstávají pozadu. Tradiční zvyky a přesvědčení jednotlivých etnických skupin jsou ovšem často opomíjeny, v důsledku toho, aby lidé „udrželi krok“ s moderním způsobem života.

Singapur poskytuje obyvatelům bydlení, zdravotní péči, vysokou kvalitu vzdělání, apod. Neexistují žádné dávky v nezaměstnanosti či rekvalifikační programy; nezaměstnanost je i přesto celkem nízká a vláda zastává názor, že každý, kdo chce pracovat, práci vždycky najde.
V letech 1997 – 1998 došlo k měnové krizi, která téměř „položila na záda“ sousední státy, ovšem singapurský dolar (singdolar) zůstal v podstatě stabilní a neohrožený. Nicméně, dlouhotrvající efekt útlumu a snižování obchodu a turistického ruchu nebyl dodnes zcela překonán.


Zajímavé odkazy

Odkaz na stránky singapurské vlády - statistiky apod.