Singapur


Informace

Různorodá náboženství, která se v Singapuru vyznávají, odráží neuvěřitelnou rozmanitost a pestrost jednotlivých ras, jež zde žijí - Číňané se z velké většiny hlásí k buddhismu a taoismu, někteří jsou křesťané; Malajci patří neodmyslitelně k muslimům a Indové k hinduistům nebo sikhům.
Navzdory stále větší západní orientaci, jsou zde i nadále uchovávány náboženské tradice – slaví se nejrůznější festivaly a svátky, spojené s daným náboženstvím, ačkoli modlitby a uctívání bohů výrazně pokleslo převážně u mladých a více vzdělaných lidí, mluvících většinou anglicky. Např. v čínské komunitě téměř každý slaví čínský Nový rok, ale těch, kteří se hlásí k čínskému náboženství je pouze 70 %. Příčinou se pravděpodobně stal převažující trend, kdy anglicky vzdělaní Číňané přecházejí ke křesťanství. Vláda se má před náboženstvím tak trochu na pozoru – např. zakázala vyučování náboženství ve všech školách, aby se předešlo intoleranci a nenávisti. Na druhé straně stojí náboženské skupiny v naprostém popředí politické opozice.
Vládní filozofie uznává konfuciánství, které ovšem není náboženstvím, nýbrž morálním a společenským modelem – jedná se v podstatě o ideální společnost postavenou na konfuciánských hodnotách – zasvěcení se rodičům a rodině, loajalita k přátelům, důraz na vzdělání, spravedlnost a dobrou vládu.