Singapur


Informace

Ve svém regionu, jihovýchodní Asii, zaujímá Singapur výsadní postavení v ochraně životního prostředí a ekologii. Přísná pravidla kontrolují vyhazování odpadků a smetí a vypouštění zplodin a výfukových plynů do ovzduší. Ačkoli se průmysl rozvíjel v minulosti zcela volně, bez jakýkoli restrikcí, v současnosti dbá Singapur více na odstraňování ekologických problémů – stává se tak čistší a zelenější. V zalidněných a průmyslových oblastech se snaží o odhlučnění a místní obyvatelé, kteří dávají přednost spíše rozlehlým otevřeným prostranstvím, si jsou stále více vědomi vzácnosti zdravého životního prostředí. K jeho obnově a zlepšení výrazně přispělo rozhodnutí vlády o veřejné dopravě a kontrole motorových vozidel.
Přísná dovozní cla, registrační poplatky a licenční kvóty způsobily snížení poptávky místních obyvatel po osobních automobilech – proto je v Singapuru v porovnání s ostatními zeměmi Asie relativně čisté ovzduší.
Nicméně, rozlehlé lesní požáry na Kalimantanu a Sumatře v roce 1997 způsobily přírodní katastrofu i zde – hustý, černý dým pohltil město na více než týden.
Singapur byl kdysi téměř zcela pokryt tropickým deštným pralesem a mangrovníkovými lesy. V současnosti zde leží pouze 300 ha původního lesa a zhruba 1800 ha nového lesa ve střední části Singapuru a kolem přírodní rezervace Bukit Timah. Severní pobřeží a některé ostrovy jsou porostlé mangrove. Důležitou úlohu hraje řeka, Singapore, dále pak vodní nádrže Seletar, Royan či MacRitchie. Co se týče druhové různorodosti plazů, ptáků, hmyzu apod., patří k nejrozmanitějším v regionu; žijí zde dokonce některá vzácná a chráněná zvířata.