Singapur


Informace

Singapur je složen z hlavního, nízko položeného ostrova a 58 menších ostrovů, včetně teritoriálních vod. Nachází se jižně od Malajského poloostrova, zhruba 137 km na sever od
rovníku. Ostrov Singapur je 42 km dlouhý a 23 km široký a společně s ostatními ostrovy leží na ploše o velikosti 646 km˛ (plocha se neustále zvětšuje v důsledku zabírání nové půdy). K dalším ostrovům patří: Pulau Tekong (24, 4 km˛), kde se nachází vojenský prostor, ovšem uvažuje se o částečné přestavbě na obytné území, Pulau Ubin (10, 2 km˛ ), který se stal zemědělskou oblastí a ostrov Sentosa (3, 3 km˛), zábavní park.
Zastavěné plochy zabírají asi 50 % celkové rozlohy, parky, zahrady a rezervace 40 % a lesy 4 %. Bukit Timah - kopec Tin je největším vrcholem na ostrově Singapore, který dosahuje výšky 162 m. n. m.
Střední část ostrova, pokrytá z velké části lesy, má sopečný původ; západní část sedimentární s nízkými kopci a mělkými údolími a jihovýchodní část je většinou plochá a písčitá. Singapur spojuje s poloostrovní Malajsií 1 km dlouhá hráz a novější most v západní části ostrova. Neustálé rozšiřování a zabírání půdy na výstavbu průmyslových komplexů a obytných domů povede k dramatickým změnám v celkové podobě Singapuru.