Singapur


Informace

V porovnání s ostatními státy jihovýchodní Asie, a dá se říci, že nejenom s nimi, ale též dalšími státy, patří Singapur k nejbezpečnějším. Samozřejmě, že se zde občas vyskytnou drobné krádeže a jiné prohřešky, ale podíváme – li se na věc z obecného, celkového hlediska je kriminalita velice nízká, ba minimální. Hlavním důvodem jsou obrovské pokuty, udělované zlodějům, výtržníkům, apod. a odstrašující fakt, že stovky obviněných lidí sedí
ve vězení bez vyhlídky na soud, jelikož vláda nemá potřebné množství důkazů, aby jim vinu prokázala.
Nicméně, raději se vyhýbejte tichým, odlehlým místům, dávejte pozor v noční městské hromadné dopravě a hlídejte si vaše osobní věci – ztráta pasu, dokladů, apod. je vždy nepříjemná, zvlášť jste – li v zahraničí.
Co se týká drog, jejich dovoz a přechovávání se trestá smrtí. Vyvarujte se jich! Může vám sice připadat, že se o to vláda moc nezajímá a nechává tomu volný průběh, ale nenechte
se mýlit. V souvislosti s drogami bylo popraveno již více než 50 lidí.
Vláda se též chová jako „strážce“ lidských zájmů, a proto je chrání množstvím zákazů příkazů a nařízení. Za vyhazování odpadků, kouření na veřejných prostranstvích a neukázněné přecházení ulice se platí vysoké pokuty, někdy až S$200. Dávejte si na takovéto věci pozor, ať se vám to zdá jakkoli přehnané či nezvyklé.