Singapur


Informace

Smlouvání
Nesmlouvejte. Není to vhodné, a to především u luxusního zboží, suvenýrů, někdy také u zboží každodenní potřeby a dopravy. V některých asijských zemích se s tím setkat můžete,
ale ne v Singapuru. Mnohé obchodní domy a obchody mají na luxusní zboží, apod. pevné ceny, ale v menších obchodech, hlavně u elektroniky, ceny nenajdete. V tomto případě klidně smlouvejte. U starožitností, řemeslnických a dalších oblíbených turistických výrobků se smlouvání dokonce předpokládá.
Fotografování
Pokud si budete chtít vyfotit místní obyvatele nebo si budete chtít pořídit fotografie míst, která jsou posvátná, např. mešity, je slušné se zeptat a požádat o svolení.

Zajímavé odkazy

Odkaz na spropitné