Singapur


Informace

V Singapuru se jezdí, stejně jako v Británii, nalevo a bezpečností pásy jsou povinností. Doprava je, na rozdíl od mnohých jiných asijských států, uspořádaná a vcelku plynulá, ovšem výskyt jednosměrných silnic, popř. ulic, které často mění své názvy, bývá často matoucí, a to hlavně pro cizince. Pořiďte si tedy Singapore Street Directory, který vám jistě pomůže lépe se orientovat.
Ve všední dny od 7.30 do 18.30 a v sobotu od 10.15 do 14.00 tvoří Central Business District, Chinatown a Orchard Road omezené zóny, do nichž vám bude umožněn vjezd
pouze tehdy, zaplatíte – li speciální poplatek, resp. opatříte – li si kartu určenou k vybrání dané hotovosti ( poplatku ).
Vozidla, která přijíždějí do Central Business District, jsou sledována detektory; jestliže řidič při vjezdu do omezené zóny nezaplatí - nevloží kartu do příslušného automatu, který tak neodebere určitou částku, odpovídající výši poplatku, kamery vyfotí poznávací značku jeho automobilu a zanedlouho mu přijde oznámení o udělení pokuty.
Parkování je v mnoha místech realizováno formou „kupónového systému“. Kupón, na němž musí být vyznačen čas, den a datum, kdy bylo vozidlo zaparkováno, je řidič povinen viditelně umístit na přední sklo vozidla. Kupóny lze zakoupit ve stáncích u parkoviště nebo přímo na poště.