Singapur


Informace

Celní předpisy nedovolují dovoz žvýkaček, erotického zboží jakékoliv povahy, masných výrobků, zapalovačů napodobujících zbraně, cigaret (vyjma minimálního množství pro vlastní potřebu), alkoholu (pouze 1 l destilátu) a zbraní.
Cestující nejsou limitováni při dovozu a vývozu valut. Rovněž neexistuje minimální částka na prokázání dostatku finančních prostředků na pobyt v Singapuru, není však vyloučena namátková kontrola, týkající dostatečného zajištění vašeho pobytu.