Portugalsko


Informace

Portugalsko je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nadále z hlediska turistů bezpečnou zemí, i když ve velkoměstech a v turistických oblastech narůstá počet drobných krádeží. Platí tedy i nadále doporučení, aby turisté pečlivě dbali na svá příruční zavazadla.
Nejrozšířenější formou kriminality (vůči cizincům) jsou kapesní krádeže, krádeže ze zaparkovaných aut (v žádném případě nenechávat doklady a cenné věci v zaparkovaných autech, věci volně položené na sedalech vozů a autorádia, která je možno vyjmout !!) a krádeže kabelek či příručních zavazadel (i s použitím násilí).
Doporučuje se nosit fotokopie dokladů (jsou běžně uznávány i bez úředního ověření (cest. doklady, řidič. průkazy apod.),
- je lépe cestovat s kreditními kartami než s velkou hotovostí,
- turisté by neměli vozit do zahraničí nepotřebné doklady (OP, kreditní karty platné jen v ČR, atd.),
- přechovávání, distribuce a prodej drog jsou v Portugalsku trestány vysokými sazbami odnětí svobody.

Na Azorských ostrovech není známá vysoká kriminalita a krádeže.


Zajímavé odkazy

Varování MZV k cestám do vybraných zemí