Portugalsko


Informace

Do Portugalska je bezcelně povoleno dovážet:
zboží určené k osobní spotřebě:
- 200 cigaret
- 1 litr alkoholu nad 22% (resp. 2 litry do 22%)
- 50 ml. parfému
- osobní léky
předměty k osobní potřebě:
- osobní šperky
- fotografické aparáty
- sportovní potřeby včetně jízdních kol a deltaplánů
- lovecké zbraně s náboji
- hudební nástroje (pouze přenosné)
- audiopřehrávače, televizní a rozhlasové přijímače (pouze přenosné)
- osobní počítače (pouze přenosné)
Celní deklarace tohoto zboží je nutná pouze na výslovnou žádost celních orgánů v závislosti na povaze a množství zboží.
Může být zakázán dovoz věcí (knih, tiskovin, fotografií, filmů, obrazů, písemností), které by mohly být označeny jako namířené proti oficiálním institucím.
vývoz výrobků neobchodní povahy je povolen do výše 45 Euro u osob starších 15 let, resp. 23 Euro u osob mladších.
- zakázán je m.j. vývoz:
- neautorizovaných vydání knih z fondu národního kulturního bohatství
- esence k výrobě portugalských vín
- léků a potravin zdraví škodlivých
Devizové předpisy
Dovoz platebních prostředků určených k pokrytí cestovních a turistických výdajů cizince není omezen.
Vývoz a dovoz kreditních karet a šeků vydaných na jméno nositele není omezen.
Zlato a drahé kovy je povoleno vyvážet a dovážet jen v podobě předmětů pro osobní použití. V případě zlatých mincí či jinak zpracovaného zlata je nutné předchozí potvrzení od centrální banky (Banco de Portugal).

--------------------------------------------------------------------------------