Filipíny


Informace

Filipíny jsou mnohonárodnostní země a na ostrovech se hovoří asi 90 jazyky. Na Luzonu a Panay přežívá několik desítek tisíc potomků původního obyvatelstva ostrovů Negritů. Většinu tvoří Filipínci, převážně malajského, případně tchajwanského původu.
Základní vzdělání je povinné a bezplatné. Bezplatné je i středoškolské vzdělání a získává je velká část dětí. Gramotnost je poměrně vysoká – 94,6 %. Existuje asi padesát univerzit, které řídí stát, a několik soukromých vysokých škol. Přes velikou vzdělanost žije asi polovina Filipínců na hranici chudoby, nebo dokonce pod ní. Je to způsobeno ekonomickým růstem země, který nestačí na populační explozi.

Bezplatné je i středoškolské vzdělání a získává je velká část dětí. Od doby, kdy Filipíny ovládly Američané se ve školství používá model amerického vyučování.
Hlavní jazyk je v dnešní době angličtina a Tagalog. Do roku 1946 se na většině škol mluvilo anglicky nebo španělsky. V roce 1974 byl uznán tagalog národním jazykem. Gramotnost vzdělanost je poměrně vysoká. Existuje asi padesát univerzit, které řídí stát, a několik soukromých vysokých škol. Přes velikou vzdělanost žije asi polovina Filipínců na hranici chudoby, nebo dokonce pod ní. Je to způsobeno ekonomickým růstem země, který nestačí na populační explozi.

Gramotnost: 94,6%