Filipíny


Informace

V letadle před přistáním se vyplňuje arrival card. Při příletu je po třeba vyplnit celní deklaraci, ve které je nutno uvést dovoz zbraní, drog apod.
Turisté mohou bez cla dovézt 400 ks cigaret a 2 l alkoholu a zboží zakoupené v Duty Free Shop Philippines do hodnoty 1000 USD. Cestující vezoucí s sebou zvířata musí předložit očkovací průkaz a veterinární potvrzení. Zakázán je dovoz drog, zbraní, výbušnin, použitého oblečení, zeleniny, kávy, slonoviny, maket zbraní, pornografie a zařízení k provozování hazardních her, včetně rulety. Povinná výměna valut není zavedena.
Dovoz zakázaných drog, jejich prodej, distribuce, transport, výroba, přechovávání a užívání, spolu s podporou narkomanů, jsou postihovány trestem doživotí a pokutou od 500 000 do 10 milionů PHP. Zakázané drogy zahrnují opium a jeho komponenty a deriváty, listy koky a její deriváty (například kokain), alfa a beta eucaine, halucinogenní drogy (například LSD), marihuanu a její deriváty. Zákon umožňuje za dovoz zakázaných omamných nebo psychotropních látek, jejich prodej, distribuci, transport, výrobu, přechovávání a užívání v zákoně stanoveném množství uložit i trest smrti. Ten hrozí například v případě transportu 40 gramů opia nebo heroinu. Pokud žádáte o trvalý pobyt, musíte mít test na AIDS.