Belgie


Informace

V minulosti byly na belgickém území převážně dubové a jehličnaté porosty, které se zachovaly jen v zemědělsky nezajímavých oblastech.
Zajímavá je Kempenská rovina (Kempenland) s rozsáhlými vřesovišti, jalovcovými a krušinkovými porosty a mladými borovými lesy.
Nejlesnatější belgickou oblastí jsou Ardeny, kde se setkáme s buky, duby, habry a smrky a dokonce i s jedlemi. Většinou se jedná o monokulturní lesy. Jinak zde převládají rašeliniště a mokřiny.
Ve střední Belgii najdeme menší březové a dubové lesíky.