Belgie


Informace

Nejdůležitějšími plodinami jsou obilniny (pšenice, oves, ječmen), chmel, cukrová řepa, brambory a zelenina a ovoce, v některých místech najdete i tabák. Dále se pěstuje len, chmel a řepka.
Nejčastějším chovným dobytkem jsou krávy, a to jak na maso, tak na mléko. Dále se v Belgii objevují ovčí a kozí farmy a několik farem koňských.
Lesy zabírají necelých 20% území, asi polovina z toho jsou lesy listnaté (duby, buky, jasany), z jehličnatých stromů se setkáte hlavně s borovicemi a smrky.
Malý význam má rybolov, loví se v Severním moři hlavně tresky, platýzi a mořské jazyky, dokonce i malé množství krevet.