Belgie


Informace

Hlavními průmyslovými odvětvími současné Belgie jsou strojírenský, chemický a automobilový průmysl, zpracování kovů (železa a oceli), a tradičně textilní průmysl. Samozřejmě významný je i průmysl potravinářský.
Co se týče služeb, významnou roli hraje bankovnictví a pojišťovnictví, samozřejmě část příjmů pochází i z turistického ruchu. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 12%.