Belgie


Informace

Belgie je významnou součástí ekonomické unie Belgie, Lucemburska a Nizozemí (Benelux) a je i členem Evropské unie.
Belgie je konstituční monarchie. Stát je rozdělen na 10 provincií a 589 obcí. V čele každé provincie je guvernér.

V čele celého státu stojí král (Albert II.) a dvoukomorový parlament (senát a sněmovna reprezentantů), který má na starostí otázky týkající se celého království, jako například finance nebo otázky zahraniční politiky. Vláda byla v roce 1993 decentralizovaná a byly ustaveny tři regionální vlády, jedna pro vlámsky hovořící oblast, druhá pro frankofonní oblast a třetí pro hlavní město Brusel.
Král má podle ústavy roli hlavy státu, roli reprezentační a diplomatickou, podepisuje a vyhlašuje zákony, jmenuje ministry, podepisuje mezinárodní smlouvy a má právo udělit milost.
Belgie je členem Evropské unie a ekonomického svazku Benelux.


Flandry
Ve 14. století se Flandry staly součástí burgundského vévodství. V roce 1477 se staly součástí Nizozemska, v letech 1516 – 1790 byli připojeny ke Španělsku a později k Rakousku. V 18. a 19. století se staly Flandry součástí Francie, po bitvě u Waterlo v roce 1815 se opět staly součástí Nizozemska. V roce 1830 byla vyhlášena samostatnost Flander a byla vyhlášena samostatná Belgie. V roce 21. 7. 1831 se uskutečnila první korunovace belgického krále Leopolda I.
Flandry se rozdělují na pět provincií: Antverpy, Limburg, Západní Flandry, Východní Flandry a Vlámský Brabant.
V současnosti činí rozloha Flander 14 603 m2.