Belgie


Informace

Belgie má asi 10 milionů obyvatel, z toho se zhruba 56% hlásí k vlámské národnosti, která mluví holandsky (vlámsky), a 42% k valonské, s jazykem francouzským. Na východě žije malá enkláva obyvatel mluvících německy.
Hlavní město Brusel, které leží ve vlámské části Belgie, je oficiálně bilingvní, ale ve skutečnosti se zde mluví převážně francouzsky.