Belgie


Informace

Asi tři čtvrtiny obyvatel jsou římskokatolického vyznání. Mezi menšinovými náboženstvími najdeme jak protestantské církve křesťanské, tak muslimské či židovské komunity.

Bekyně – katolický řád neprovdaných nebo ovdovělých žen, který byl založen ve 12. století v Holandsku. Kvůli velkému nepoměru v populaci mužů a žen (způsobenému křížovými výpravami) se ženy sdružovaly do tzv. begijnhof (francouzsky béguinage) seskupení malých domků obehnané zdí. Řád jim přikazoval poslušnost a pokání, ale ne chudobu, jako tomu bylo u jeptišek (mnohé byly z bohatých a vážených rodin). Většinou se staraly o nemocné a staré lidi a také vyráběly krajky a oblečení, což byl jeden ze zdrojů financí vedle milodarů.