Belgie


Informace

Belgické království má rozlohu 30 513 km2. Hraničí s Francií, Lucemburskem, Holandskem a Německem. Přírodní hranice tvoří Severní moře. Hranice jsou dlouhé 1445,5 km, mořská hranice je dlouhá 65,5 km. Geograficky lze území Belgie rozdělit na tři části – dolní Belgie, střední Belgie a Ardeny.
Ardeny (Ardennes), které jsou vlastně pokračováním Porýnské vrchoviny, se rozkládají mezi řekami Maasou a Amblève. Je to nízké, staré pohoří (vrcholy kolem 400 – 600 m, nejvyšší je hora Botrange – 694m - v Hautes Fargnes, která je i nejvyšší horou Belgie), podobného charakteru jako Českomoravská vysočina. Jsou zde četná rašeliniště a mokřiny, zavlažované drobnými říčkami a potůčky.