Belgie


Informace


Od roku 1830 kdy vznikla samostatný belgický stát se stala úředním jazykem francouzština. Druhou úřední řečí se stala v roce 1845 vlámština. V současnosti se Belgie rozděluje na čtyři jazykové oblasti: Flandry mají jako úřední jazyk vlámštinu, Valonsko francouzštinu, východní Belgie používá němčinu. V Brusselu se používá francouzština a vlámština.