Belgie


Informace

Při cestě do Belgie by byla škoda se nezastavit v Holandsku, které patří spolu s Belgií a Lucemburskem mezi státy tzv. Beneluxu. V Amsterodamu jsou pozoruhodné kanály, na kterých je město vystaveno, mnoho galerií a na území celého Holandska se turisté kochají asi tisícovkou starých větrných mlýnů. Také do Francie nebo již zmíněného Lucemburska není z Belgie příliš daleko. Při cestě zpátky se můžete zastavit v Německu.