Belgie


Informace

Vízum: NE

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, vydávané od roku 2000, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Každý cizinec, který není ubytován ve veřejném ubytovacím zařízení, musí do 8 pracovních dnů po příjezdu splnit přihlašovací povinnost. Přihlášení se realizuje na místních tzv. komunálních úřadech (administration communale).

Vzhledem k dvouletému přechodnému období na pohyb pracovních sil je v případě pracovního poměru stále vyžadováno pracovní povolení.

Podrobné informace k pobytu občanů ČR v Belgii je možné najít na webových stránkách www.fgov.be/fr/1024frame/htm pod heslem NOUVEAU.

Velvyslanectví Belgického království
Valdštejnská 6
118 01 Praha 1
tel: 2-57 533 524, 2-57 533 283, 2-57 533 287
fax: 2-57 533 750
e-mail: Prague@diplobel.be, Ambabel-Prague@mbox.vol.cz
Provozní hodiny úřadu: 08.30 - 12.30 14.00 - 17.00 /Po-Čt/
08.30 - 12.30 14.00 - 16.00 /Pá/
Konzulární oddělení: 09.00 - 12.00 /Po-Pá/


Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.