Nový Zéland


Informace

Domorodými obyvateli Nového Zélandu jsou Maorové, kteří na toto území připluli během 9. až 14. století a tvoří přibližně 15 % populace. Nejpočetnější skupinu obyvatel, přibližně 75 %, vytváří Novozélanďané evropského původu. Většina obyvatel je gramotná, negramotnost na Novém Zélandu činí pouze 1 %. Střední délka života mužů je 75,5 let a u žen 81,6 let.

Nový Zéland je královstvím (anglicky „Realm of New Zealand“), ve kterém je hlavou státu britská královna Alžběta II. Novozélandské království zahrnuje Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Niue, Tokelau a sporné území na Antarktidě označované jako Rossova dependence.