Nový Zéland


Informace

Novozélandská angličtina je velmi blízká britské, ale objevují se v ní i americké a maorské výrazy. Špatná znalost angličtiny není ani mezi místním obyvatelstvem neobvyklá a nikdo se nad ní nepozastavuje. Novozélanďané jen zřídka ovládají jiný světový jazyk než angličtinu