Nový Zéland


Informace

Původní Maoři tvoří asi 13% obyvatelstva. Dnes nosí evropské šaty, mluví anglicky, většinou jsou příslušníky některé křesťanské církve. Ti, kteří se hlásí ke svému maorskému původu si dělají věci po svém. Svatba, křest, pohřeb a shromáždění mají výrazně odlišnou podobu. Tyto obřady odlišují maorské proslovy, modlitby a písně a výrazné citové projevy. Přetrvávající maorské ceremonie jsou Evropany respektovány. Maorština je vedle angličtiny oficiálním jazykem.