Nový Zéland


Informace

Více než polovina z Novozélanďanů se hlásí k některé z křesťanských církví. Na prvním místě je církev anglikánská, dále presbyteriánská, římskokatolická a metodistická. Méně přívrženců mají baptisté, luteráni a maorské církve Ratana a Ringatu. Podíl hinduistů a buddhistů je sice malý, ale rychle roste. Nedělní návštěva kostela je poměrně častá.