Nový Zéland


Informace

 V zemi žije 3,5 milionu obyvatel. Většinou jde o přistěhovalce a jejich potomky z Británie a v menší míře z ostatních evropských a asijských zemí. 74 % obyvatel žije na Severním ostrově a 80 % obyvatel bydlí ve městech.

Prapůvodní objevitelé a první obyvatelé pocházeli z východní Polynésie zahrnující Cookovy ostrovy, Společenské ostrovy a Markézy. První sem dorazili asi v 8. století. Migrace probíhala postupně ve více vlnách. Expedice kapitána Cooka znamenala zásadní změnu. Od třicátých let 19. století byl proud migrantů z Anglie, Skotska a Irska plynulý a v roce 1860 počet kolonizátorů převýšil počet domorodců.

Nový Zéland začal dostávat evropskou podobu. Přistěhovalci sem začali přesazovat rodnou Británii. Pěstovali ovocné stromy, topoly, vrby, anglické květiny, přivezli ovoce, krávy a koně, ale i kosy a drozdy. Tak jako Maoři před nimi se tu snažili zabydlet. Přitom slovo „domov“ dlouho rezervovali Anglii. Obyvatelé byli převážně evropského původu - z Británie, Skandinávie, Holandska, Řecka, Itálie, Jugoslávie a Německa. Velká část obyvatel je také smíšeného maorského a evropského původu.

Průměrná mzda kvalifikovaného dělníka je kolem NZD 400,-, vysokoškoláka na vedoucí pozici kolem NZD 1000,- za týden.

Přátelskost, pohostinnost a smysl pro humor jsou pro Novozélanďany typické. Pociťují svou izolovanost a s návštěvníkem ze zámoří se rádi dají do hovoru. Novozélanďané jsou silně praktickými lidmi. Renovace a údržba vlastního domu je jednou z typických víkendových činností. Mít co nejdříve vlastní dům s malou zahrádkou kolem je zde jednou z nejdůležitějších věcí. Jsou přizpůsobiví a mají schopnost improvizovat.