Nový Zéland


Informace

Nový Zéland je civilizovanou zemí. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům. Na severovýchodě severního ostrova žije převážná část domorodého obyvatelstva Maorů a v případě zájmu navštívit tuto oblast doporučujeme konzultovat cestu do této oblasti v příslušném regionálním informačním centru. Platí značná omezení pro kuřáky, není dovoleno kouření v uzavřených prostorách mimo vyhrazené místnosti.