Nový Zéland


Informace

Nový Zéland nevyžaduje žádné speciální očkování. Světová zdravotnická organizace však doporučuje pro všechny cestovatele do exotických zemí, být očkován proti záškrtu, tetanu, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, dětské obrně a hepatitidě B. Před cestou je rozhodně vhodné zkontrolovat všechny tyto očkování a eventuálně se poradit se svým lékařem.