Namibie


Informace

Zemědělství: chov ovcí, koz a skotu, hlíznaté plodiny, obiloviny, rybolov.
Využití půdy: orná půda 1%, louky a pastviny 46%, lesy 22%, ostatní 31%.

Zemědělství v Namibii se soustřeďuje do oblastí kolem řek a tam, kde vláha umožňuje pěstovat rostliny. Zemědělci na severu tradičně chovají skot, pěstují čirok a kukuřici, na jihu chovají ovce. Specialitou je chov karakulských ovcí, kteréslouží k výrobě perziánu. Tato vzácná kožešina se vyváží do zahraničí. Nejvýznamnějším vývozním artiklem je ale hovězí maso, jehož odběratelem je především Jihoafrická repeblika.

V pobřežních vodách Namibie, ochlazovaných studeným Benguelským proudem z Antarktidy, se nachází jedno z nejbohatších afrických lovišť ryb. Úlovky makrel, tuňáků, sardinek a dalších mořských ryb se zpracovávají ve Walvis Bay a v Lüderitzu. Krabí maso se vyváží především do Japonska. Pěstují se zde také ústřice a mušle. Jejich pěstování v umělých nádržích je spojeno s výrobou soli.
Rybolov a s ním spojený průmysl by se mohl stát ještě významnějším zdrojem příjmů - sám o sobě by byl schopen uživit nepočetné obyvatelstvo Namibie.