Namibie


Informace

HDP/obyv.: 4.300 US$ (údaj z r.1999)
Inflace: 8,5%
Roční příjem na hlavu (v US$): 1.024
Nezaměstnanost: 40%


Hlavními pilířem namibijské ekonomiky je těžba nerostů, hlavně diamantů, rud mědi a uranu. Zajišťuje asi 25% hrubého národního produktu. Velký význam mají také další odvětví, především rybolov, zemědělství (produkce masa, mléka a vlny) a ve stále vyšší míře i turistika. Dále zde najdeme hornictví, potravinářství, textilní průmysl, hutnictví atd.

Ze země se vyvážejí diamanty, rudy uranu, mědi, olova, zinku. Z potravin ryby, skot, perzián.