Namibie


Informace

Nejvyšší vážnost v Namibii mají úředníci, policisté, vojenští vyšší důstojníci a vzdělaní lidé jako například lékaři a učitelé. Ve vesnicích je hlavní osobou vždy náčelník. Úcta je prokazována i starým lidem.

Namibie je země mužů. Není zde zvykem, aby muž například pustil sednout v dopravním prostředku ženu, i když je třeba těhotná nebo má s sebou malé dítě.
Na sociálním žebříčku úplně dole stojí děti, které musí bezpodmínečně poslouchat starší.

Životní úroveň: Sociální rozdíly mezi bohatými (ke kterým patří i nová černá elita) a chudými (mezi kterými jsou i běloši) jsou propastné. Kolem 95% Namibijců živoří v otřesných podmínkách třetího světa, zatímco zbylých 5% žije luxusním západním stylem. (Ve Windhoeku je např. na 165.000 obyvatel 15.000 soukromých plaveckých bazénů.) Přesto je životní úroveň v Namibii vyšší než ve většině afrických států.