Namibie


Informace

Náboženství: křesťanství - zhruba 80 - 90%, animismus 10-20%.

Přibližně 75% Namibijců vyznává křesťanství. Německé luteránství převažuje na většině území, což je dáno historickým vývojem země. Část populace se hlásí k římskokatolickému vyznání, hlavně ve střední a severní oblasti.

Většina Namibijců, kteří nepřijali křesťanskou víru, žijí na severu a vyznávají pradávné animistické tradice. Jedná se hlavně o příslušníky národností Himbo, Sani a Herero. Základ jejich víry tvoří uctívání předků, kteří slouží jako prostředníci pro komunikaci s bohy. Velkou roli hraje příroda a úzké spojení s ní.