Namibie


Informace

Namibie má velmi nízkou hustotu obyvatel. Žije zde 1 798 000 lidí, což vzhledem k rozloze země je velmi nízký počet. Ačkoliv je Namibie přibližně 10,5krát větší než Česká republika, žije tam šestkrát méně lidí než u nás.

Věková struktura: 0-14 let: 44,1%; 15-59 let: 51,8%; 60 let a více: 3,9%
Porodnost: 36 narozených na 1.000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 20 zemřelých na 1.000 obyvatel za rok
Střední délka života: 41 let
Přirozený přírůstek: 1,6%
HIV pozitivní: 19,8% (údaj z r. 1998)