Namibie


Informace

Hlavní město: Windhoek
Rozloha: 825.418 km2
Sousední státy: Angola, Botswana, Jižní Afrika, Zambie
Délka hranic: 3.824 km


Povrch Namibie se skládá ze čtyř zcela odlišných oblastí.
50% z celkové plochy Namibie tvoří náhorní plošina, mírně se svažující na západ a příkře spadající na východ k úzkému nížinnému pásu pouště Namib. Přes jihovýchod Namibie podél hranic s Botswanou a Jihoafrickou republikou se táhne poušť Kalahari, zvolna se svažuje do vnitrokontinentální pouštní pánve. Je to písečná poušť protkaná sítí vysychavých slaných pánví. Namibská poušť představuje nejstarší suchou oblast na světě. Její stáří se odhaduje na 80 milionů let. Táhne se podél pobřeží Atlantského oceánu. Čtvrtá oblast - Kavango a Caprivi - se nachází podél angolských hranic. Touto oblastí protékají nevysychající velké řeky, které svými toky ovlivnily vzhled krajiny.

Pobřeží je málo členité, po celé jeho délce jsou jen dva významnější zálivy: Walvis Bay a Lüderitz.
Nejvyšším vrcholem je hora Königstein - 2.606 m v masivu Brandberg, naopak nejnižší bod je hladina Atlantského oceánu. V Namibii najdete též druhý nejrozsáhlejší kaňon na světě - Fish River Canyon.

Je zde pouze několik řek, které mají vodu po celý rok. Jsou to Orange, Kunene a Okavango. Vnitrozemí žádné stálé toky nemá. Je protkáno pouze dlouhými, hluboce zaříznutými koryty, jimiž protéká voda jen občas, hlavně po období dešťů. Na severu se nachází velká bezodtoká solná pánev Etosha, která se též na určitý čas naplní vodou.

Jediná dvě jezera v Namibii se nalézají poblíž města Tsumeb. Je zde též největší podzemní jezero na světě - v jeskyni Dragon´s Breath Cave (Jeskyně dračího dechu) u města Grootfontein.

Hory
Nejvyšší namibské hory se nacházejí v pohoří Brandberg, jehož nejvyšší hora je Königstein (2579 m). Toto pohoří se nachází na západě regionu Erongo. V této provincii naleznete i pohoří Spitzkoppe s nejvyššími vrcholky dosahujícími výšky 1728 a 1584 m nad mořem. Druhou nejvyšší namibskou horou je Moltkeblick (2480 m), která se nachází v pohoří Auas jižně od Windhoeku. Třetí nejvyšší horou je Bismarckfelsen jižně od Windhoeku a čtvrtou nejvyšší je Gamsberg jihozápadně od hlavního města.
Mezi další zajímavé hory patří i Mount Etjo (2806 m) jižně od Otjiwaronga nebo dva vrcholky Omatakos, ležící o několik kilometrů jižněji. Dále můžeme jmenovat Erongo Mountains mezi Usakos a Omaruru, Naukluft masiv v parku Namib-Naukluft a Waterberg Plateau, nacházející se východně od Otjiwarongo. Tento pískovcový horský hřeben je dlouhý přes 50 km. Na jihu na poloviční cestě mezi mariental a Keetmanshoop se nachází hora podobná kráteru - Brukkaros a dále, směrem na západ Dicke Willem.

Zajímavé odkazy

Mapy Namibie