Namibie


Informace

Cizinci přijíždějící do země jsou pod dohledem policejních orgánů a možnosti jejich pohybu a cestování po zemi jsou z různých důvodů omezované. Rozhodně se v případě individuální turistiky doporučuje kontaktovat místní cestovní kanceláře a postupovat v souladu s jejich doporučeními.

Policisté v Namibii nejsou tak citliví jako v některých dalších afrických státech, ale raději nefotografujte letiště, hranice, vojenské objekty, atd. bez předchozího povolení. Jak policisté, tak i vojáci, jsou většinou milí a chovají se velice příjemně.