Omán


Informace

Pokud jde o průmysl, zaznamenal od roku 1970, kdy nastoupil sultán Qaboos na trůn, značný rozmach. Těžištěm průmyslu je zpracování ropy, i když tento sektor zdaleka nedosahuje intenzity ostatních zemí Perského zálivu. Přesto zůstává hlavním zdrojem příjmů plynoucích z exportu. Program rozvoje ekonomiky pro příští desetiletí nicméně počítá s postupnou diverzifikací hospodářství s tím, že důraz má být kladen na rozvoj malých podniků, investice do vzdělávání a zavádění nových průmyslových odvětví. V současné době jsou již také využívány zdroje zemního plynu a je plánován rozvoj těžby zlata, mědi, stříbra a uhlí. V ománském průmyslu je zastoupena také výroba nábytku, textilu, elektrotechniky, papíru a kovodělný průmysl.

Zajímavé odkazy

Mapa průmyslového využití