Omán


Informace

První samostatný stát zde vznikl v 8. století a byl záhy podroben Arabskou říší, k osamostatnění došlo až v 11. století. Území Ománu bylo od počátku 16. do poloviny 17. století kontrolováno Portugalskem. Po jejich odchodu se stal Omán významnou mocností na Arabském poloostrově s tím, že do sféry jeho vlivu patřilo i východoafrické pobřeží.
Nástup dynastie Saídů se datuje do roku 1741. Od konce 18. století zde začali významným způsobem uplatňovat svůj vliv Britové. Území Ománu bylo záhy (v druhé polovině 19. stol.) rozděleno na tři části: Ománský sultanát, Maskatský sultanát a tzv. Pirátské pobřeží, které dnes tvoří území SAE s tím, že oba sultanáty byly pod Britskou správou. V roce 1913 získal nezávislost imamát Omán. Omán a Muscat tak byly dva samostatné státy, které byly za podpory Británie v roce 1955 spojeny a vznikl Sultanát Muscat, který byl v roce 1970 přejmenován Ománský sultanát. Úplnou nezávislost získal Omán v roce 1971, kdy přestala platit smlouva o ochraně s Velkou Británií.


Tak jako většina okolních zemí je Omán konstituční monarchií, v jejím čele stojí sultán Qaboos Said bin Al-Said (2003) a to od roku 1970. Ten současně zastává pozici vlády, ministra zahraničí a ministra obrany. Sám vydává nařízení a zákony. V Ománu existuje dvoukomorový parlament, který má ovšem pouze poradní funkci, všeobecně o všem rozhoduje sultán. Země je rozdělena na 59 okresů, z nichž každý spravuje guvernér, který je zodpovědný ministru vnitra. Politické strany v zemi neexistují.