Omán


Informace

Příroda je v Ománu poměrně rozmanitá, najdeme tu jak pouště, tak divoké horské štíty – po pobřeží Ománského zálivu se táhne pohoří Al-Hajar. Většinu plochy státu však zaujímá pouštní rovinná nížina. Podnebí je suché, subtropické. V určitých oblastech, jako je jižní Omán (okolí města Salalah) se v období po monzunových deštích vyskytuje hojná zelená vegetace. Z turistického hlediska jsou zajímavé fjordy a zátoky na některých částech pobřeží, různé jeskyně ve skalních masívech, oázy v pouštích, prameny, vodopády a jezírka. V období po zimních deštích protéká dočasnými vodními koryty (tzv. wádí) voda, v zemi však neexistují stálé vodní toky. Vzhledem ke skutečnosti, že ománská vláda klade mimořádný důraz na ochranu přírody, jsou po celé zemi rozsety různé přírodní rezervace, ve kterých žijí rozmanité druhy chráněných živočichů a rostlin. Přístup do některých z těchto rezervací je možný po získání zvláštního povolení od Generálního ředitelství přírodních rezervací.