Omán


Informace

Policii je možno kontaktovat na místním telefonním čísle: 290099.

Omán má poměrně moderní armádu, jejíž profesionalita je založena na existenci rozvinutých školících institucí – škol, tréninkových center a různých kolejí. Hlavním úkolem ománské armády je obrana míru. Omán disponuje leteckými vzdušnými silami (Royal Air Force of Oman – RAFO) s hlavním úkolem vzdušné obrany země a piloty vycvičenými nejmodernějšími metodami. Další obrannou složkou jsou námořní síly (Royal Navy of Oman – RNO), jejichž síla a kvalita vychází z dávné ománské námořní tradice. Mj. se podílí na ochraně 1700 km dlouhého pobřeží a startegicky důležitého Hormůzského průlivu.