Mauricius


Informace

Mauricius - Lidé (People) Mauricius - Sklizeň cukrové třtiny (Harvest of sugar cane) Od vyhlášení nezávislosti se Mauritius vyvinul ze státu s nepříliš výraznou ekonomikou založenou na zemědělství na stát se středním příjmem, rozmanitou ekonomikou, průmyslem a turistickým sektorem. Na ostrově je minimální nezaměstnanost a inflace byla dramaticky snížena ze 42% v letech osmdesátých na 10% v dnešní době. Během posledních let se také velmi výrazně zvyšoval export. Roku 1970 byla založena organizace Export Processing Zone, která měla za úkol zpestřit ekonomiku, která se příliš soustředila na cukrovou třtinu. Vládní strategie pro rozvoj je založena na industrializaci, rozvoj zemědělství a turistiky. Nejvíce obyvatel je zaměstnáno ve stavebnictví a průmyslu, dále ve službách, zemědělství a rybářství, v obchodu, restauracích a hotelích, v dopravě a komunikacích a ve finančním sektoru. Míra nezaměstnanosti je asi 2%. HDP v jednotlivých odvětvích je – zemědělství 10%, průmysl 29%, služby 61%. Největší podíl na vývozu má textilní a oděvnický průmysl, cukr, květiny a sirup. Dováží se vyráběné zboží, kapitálové vybavení, potraviny, ropné produkty a chemikálie. Největší podíl na výrobě elektrické energie mají tepelné elektrárny, v malé míře také vodní. Nenajdete zde žádnou atomovou elektrárnu.


Zajímavé odkazy

Vyčerpávající údaje o mauricijské ekonomice - anglicky