Mauricius


Informace

Maurtius se stal republikou roku 1992. Role guvernéra byla přeměněna na roli prezidenta. Typ vlády – parlamentní demokracie. Hlavní město je Port Louis. Administrativní členění je na 9 distriktů a 3 dependence - ostrovy Agalega, Black River, Cargados Carajos, Flacq, Grand Port, Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere du Rempart, Rodrigues. Nezávislost Mauritius získal 12. března 1968 (od Velké Británie). Ústava pochází z roku 1968, doplněna byla roku 1992. Právní systém je založen na francouzském občanském právním systému s prvky práva Britského společenství v jistých oblastech. Právo volit mají občané starší 18ti let. Vládní kabinet tvoří rada ministrů (25 ministrů), jmenovaných prezidentem na návrh premiéra. Prezidentem je Cassam Uteem (od 1. 7. 1992), viceprezidentem je Angidi Verriah Chettiar a předsedou vlády premiér Navinchandra Ramgoolam. Prezident a viceprezident jsou voleni Národním shromážděním na 5 let. Poslední volby se konaly roku 1997, příští se konají roku 2002. Premiér a vicepremiér jsou jmenování prezidentem a odpovědni Národnímu shromáždění. Legislativa je tvořena jednokomorovým Národním shromážděním (66 členů voleno, 4 jmenováni – volební komise jmenuje 4 členy z poražených stran, aby reprezentovali různé etnické menšiny. Mezi nejdůležitější politické strany patří: Mauritian Labor Party, Mauritian Militant Movement, Mauritian Militant Renaissance, Mauritian Social Democrat Party, Militant Socialist Movement, Organization of the People of Rodrigues nebo Rodrigues Movement.