Mauricius


Informace

Mauricius - Lidé (People) Mauricius - Lidé (People) Na Maurtiu žije okolo 1,2 milionů lidí. Hustota obyvatel je veliká, přibližně 600 lidí na km2.
Populace na ostrově je opravdovou mozaikou lidí, kteří sem přišli z Afriky, Indie, Evropy, Asie nebo Madagaskaru. Každá skupina má odlišné náboženství a zvyky, což dělá z Mauritia opravdový etnický mikrokosmos. Je proto jednoduché pochopit, proč je výlet na Mauritius tak zajímavý. Je jen málo míst na světě, kde můžete téměř pohromadě pozorovat zvyky různých národů, jejich soužití, neuvěřitelně odlišné slavnosti a náboženské smýšlení. Více jak polovinu populace tvoří Indové, kteří stejně tak jako zdejší muslimové jsou potomci otroků, kteří sem byli dováženi na práci na plantážích cukrové třtiny. Další skupinu tvoří Číňané, kteří sem přišli zejména z oblasti Kantonu. Zbytek populace tvoří Kreolové – míšenci mezi černochy a Francouzi, Afričané, francouzští Mauritijci a evropští přistěhovalci. Protože Indové tvoří majoritní skupinu, skoro vyhrají vždy volby. Francouzští Mauritijci jsou poměrně bohatí a tvoří asi 2 % populace. Žijí především v oblasti okolo Curepipe. Hodně z nich vlastní továrny na zpracování cukrové třtiny nebo další velké podniky. Číňané se zase nejvíce prosazují v obchodě. Většina vesnic a měst má čínské obchody a v Port Louis najdete i velkou Čínskou čtvrť.